Přístroje v ordinaci

Pro vyšetření pacientů používáme:
     CRP přístroj pro rychlou diagnostiku bakteriální infekce
     FENO analyzátor - rozbor vydechovaných plynů  pacienta
     spirometr pro funkční vyšetření plicních funkcí
     testační soupravy pro ryclé vyšetření streptokoka ve výtěru z krku
     testační proužky pro rychlé vyšetření moči
     testační soupravy pro testování alergických pacientů