Pohotovostní služba

 
Lékařská pohotovostní služba: tel.: 412 705 475
  -pro případy akutního zhoršení zdravotního stavu, které nelze odložit
   k vyřešení na následující pracovní den
Nemocnice Děčín, budova " I " , zadní vchod
Všední dny: 17 - 20 hodin
Sobota, neděle a svátky: 9 - 18 hodin
 
Dětské oddělení Nemocnice Děčín: tel.: 412 705 436
  - pro případy akutního zhoršení zdravotního stavu, které nebylo možno
    ošetřit během  provozu lékařské pohotovostní služby
Nemocnice Děčín,ambulance dětského oddělení
 
 
Rychlá záchranná služba: tel.: 155 nebo 112
  - určena pro náhlé, život ohrožující stavy
Nepřetržitá služba