Testování

Testování je pro alergologa jednou ze základních vyšetřovacích metod.
Zjišťujeme jím u pacientů s prokázanou alergickou dispozicí takzvanou senzibilizaci (přecitlivělost) na inhalační alergeny (pyly, roztoči, plísně, zvířata), event. alergeny potravin a hmyzu.
Testování se děti nemusí bát. Již se neprovádí formou injekcí, ale pouze  dotykem umělohmotné tyčinky s jemným (1 mm) hrotem přes kapku testované látky na předloktí pacienta.
K testům musí být pacient zdráv,t.j. bez akutního infektu či projevů alergického onemocnění, a po předchozí domluvě s námi musí na přechodnou dobu vysadit některé užívané léky, aby neovlivnily výsledek testace.
Testovat lze již kojence, ale z důvodů přesnější diagnostiky a psychologických důvodů přistupujeme k testaci, pokud je to možné, až po 4 - 5 roce věku.