Terapie alergika

Alergický pacient
Po diagnostice onemocnění pacienta navrhujeme další léčebný postup.
U alergických pacientů jsou základním lékem  antihistaminika. Léky tlumící projevy alergie ( pálení očí, alergickou rýmu, svědění kůže, zahlenění), ale i dispozici k rozvoji alergického onemocnění.
 V indikovaných případech pak jsou nám velkým pomocníkem kortikoidy ve formě inhalační do úst nebo nosu. Jedná se o  medikamenty s velkým terapeutickým potenciálem a při správném používání a vhodně voleném dávkování jsou prakticky bez nežádoucích účinků. Tento typ terapie by měl být vždy navrhován lékařem se specializací z alergologie, event. ORL.
U výrazných forem onemocnění je pacientům nabídnuta terapie alergenovou imunoterapií (vakcínami). Lze volit z formy kapkové, injekční a tabletové. Délka terapie činí 3 - 5 let dle efektu terapie. Věková indikace je u pacientů nad 5 let věku.
U ekzematiků indikujemerežimová opatření a lokální terapii ekzému - masti, koupele, protisvědivé léky.
Pacienti s  výraznou až šokovou alergickou reakcí je vybavován pohotovostním balíčkem, event. pohotovostním perem pro případ ohrožení života.
 
Pacient se zvýšenou nemocností:
Základem péče o tyto pacienty jsou různé typy imunostimulačních přípravků, většinou ve formě tablet. Zahájení této terapie by mělo být ponecháno pouze lékaři se specializací alergolog-imunolog, aby se předešlo nežádoucím účinkům z nesprávně indikovaného imunomodulátoru.
Významným pomocníkem v péči o tyto pacienty jsou klimatické pobyty, ozdravovny, léčebny a lázně. Návrh k těmto pobytům vystavuje praktický lékař na základě doporučení alergologa - imunologa.
Další podpůrný vliv mají i  vitaminy, saunování, uvážlivé indikování pobytu v kolektivních zařízeních.
 
Pacient s autoimunitním onemocněním
U těchto pacientů jsou používány léky s  tzv. imunosupresivním účinkem. Léčbu vždy navrhuje imunolog a pacient je během terapie  pod zvýšeným dohledem , včetně kontrolních laboratorních vyšetření, neboť u těchto léků již se setkáváme s řadou nežádoucích vedlejších účinků.
Tito pacienti i při zvýšené nemocnosti nemohou být léčeni výše uvedenými imunostimulačními přípravky, došlo by ke zhoršení jejich základního onemocnění.