První návštěva

Pro první návštěvu v poradně je potřebné doporučení k vyšetření od praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře. Na termínu  návštěvy u nás se prosím předem telefonicky domluvte. S sebou vezměte doporučení ošetřujícího lékaře, očkovací průkaz, kartičku pojištěnce, event. zprávy z dalších odborných vyšetření.
Při prvním vyšetření budeme od Vás zjišťovat výskyt alergických a imunitně podmíněných onemocnění v rodině, dosavadní vývoj a nemocnost dítěte s akcentem na současné potíže. Dle charakteru potíží nás pak čekají odběry krve, které většinou není třeba provádět na lačno a eventuální testace dítěte.
Dle zjištěných údajů a laboratorních výsledků navrhneme další léčebný postup a kontrolu v poradně.