Ostatní služby

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnami

 

Přihláška do MŠ

       - formou výpisu ze zdravotní dokumentace                100,- Kč

       - s kontrolní prohlídkou                                            150,- Kč  

Přihláška SŠ,SOU,VŠ

        - bez prohlídky                                                        50,- Kč 

        - s  kontrolní prohlídkou                                          150,- Kč  

Sportovní prohlídka

        - výpis na základě předchozí preventivní prohlídky    100,- Kč

        - s komplexní prohlídkou                                        250,- Kč

Očkování na vlastní žádost

        - konzultace o očkování, recept, aplikace očk.látky  100,- Kč

Úrazové pojistky, ohodnocení bolestného                  100,- Kč

 

Zdravotní průkaz na práci v potravinářství                   100,- Kč

 

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                 250,- Kč

 

Potvrzení o zdravotním stavu pro brigády                    100,- Kč

 

Potvrzení pro letní tábory                                             100,- Kč

 

Duplikát očkovacího průkazu                                        100,- Kč

 

Žádost o řidičský průkaz                                                200,- Kč

 

Lékařská zpráva na žádost zákonného zástupce

     - s prohlídkou dítěte                                                    250,- Kč

     - bez prohlídky dle časové náročnosti              100,- až 200,- Kč

 

Aplikace náušnic

      - bez aplikace znecitlivující Emla masti                       220,- Kč

      - s aplikací znecitlivující Emla masti                           270,- Kč