Vyšetřovací metody

K základním vyšetřovacím metodám patří nejprve pohovor s pacientem o rodinné zátěži chorobami v rodině, otázky k dosavadnímu vývoji a nemocnosti pacienta, jeho alergiím a současným potížím.
Podle charakteru onemocnění  volíme další vyšetřovací postup. Nejčastěji odběrem krve v naší ordinaci nebo u specializovaných vyšetření na Imunologii v Ústí nad Labem, testování, funkční vyšetření dechových parametrů spirometrem, a  FENO vyšetření (rozbor vydechovaných plynů pacienta), potní zkoušku na Dětské klinice v Ústí nad Labem, rentgenová vyšetření a konsiliární vyšetření v odborných ordinacích (ORL,kožní, plicní).