Preventivní prohlídky

 
Preventivní prohlídky pro kojence a batolata:
 
vstupní prohlídka novorozence- prosíme předem dojednat termín vyšetření 
      - s sebou  přinést očkovací průkaz, zprávu z porodnice o zdravotním stavu
           dítěte a indikaci k očkování TBC, bavlněnou plenu, na které bude kojenec
           vyšetřován
      - během první prohlídky si řekneme základy péče o novorozence, kojení,
           registrace u pojišťovny,  zjistíme si rodinné dispozice k různým
           onemocněním v rodině, vysvětlíme si docházku do poradny
 
 další preventivní prohlídky na 2. týdnu, 4. týdnu, 6. týdnech, 2. ,3. ,4.  6. ,8.,
           10.,12. , 18 měsíc
       - k prohlídce vezměte s sebou očkovací průkaz
       - při těchto prohlídkách sledujeme laktaci matky,toleranci stravy u dítěte,
           hmotnostní a psychomotorický vývoj  dítěte, rozvoj sluchu a zraku, vývoj 
           dentice, nemocnost dítěte a docházku do odborných poraden
       - postupně nás čekají očkování dle aktuálního očkovacího kalendáře
            o plánovaném očkování budete v poradně informováni předem, stejně tak
            i o  typech očkovacích látek a eventuálních doplatcích za nadstandardní
            vakcíny
 
 
Preventivní prohlídky pro  předškolní a školní děti:
 
preventivní prohlídky na 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 15., 17. a 19. roce
        - na termínu prohlídky se dohodneme předem
        - k prohlídce vezměte s sebou očkovací průkaz, moč, event. zprávy z 
            odborných vyšetření
        - během prohlídek sledujeme hmotnostně- výškový vývoj, psychomotorický
            vývoj správný  stav zraku a sluchu a pubertální vývoj, nemocnost dítěte a
            docházku do  odborných poraden, event. vhodnou volbu povolání
        - po závěrečné prohlídce v 19. letech zhotovíme  výpis z dokumentace 
            pacienta,který pacient předá nově zvolenému praktickému lékaři pro
            dospělé